Biblický citát na dnešní den

Přehled bohoslužeb

Pravidelné bohoslužby:

Neděle 9:30 hodin

První pátky, mimonedělní svátky a slavnosti –  v 18.00 hod. 

Příprava na svátost biřmování v naší farnosti

Příprava začne v druhé polovině září tohoto roku. Budeme se scházet 1-2x do měsíce na cca 90minut. Celkem bychom se měli sejít asi 12x. Jedno ze setkání bude výjezdní. Přípravu povede o. Leoš Ryška a bude si zvát hosty.

Svátost biřmování se bude udílet ve velikonoční době v roce 2025 v období mezi svátkem sv. Marka až měsícem červnem včetně.

Zájemci se mohou zaregistrovat vyplněním tohoto dotazníku. Případné dotazy můžete zasílat na email birmovani2025@farnosthermanice.cz.

Podmínky pro biřmování: Biřmován může být člověk, který je pokřtěn v katolické církvi, byl už připraven k přijímání svátosti smíření a eucharistii, dosáhl věku 15let a absolvoval přípravu na přijetí svátosti biřmování.

Téma týdne

Určitě jste si všimli, že proběhla výměna vstupních dveří do kostela sv. Marka v Ostravě Heřmanicích

Původní dveře pocházely z roku 1967.
Dveře již netěsnily, byly zkřivené, práh a dveřní rám byly ztrouchnivělé.

Vzhled nových vstupních dveří je volnou kopií dveří do zákristie a zpovědnice navržených ak. arch. Janem Teislerem z roku 2000.

Dodavatel:
Kamil Horák, truhlářství ,IČ: 72978368
Vrbická 62/30, 713 00 Ostrava-Heřmanice Registrovaný na ŽÚ, ev. č. 380 701-44 729

Termín realizace leden až říjen 2023.

S instalací nových vstupních dveří bylo nově osazeno také zastřešení vchodu.

Na výrobu a instalaci nových stupních dveří poskytl dotaci Moravskoslezský kraj. Děkujeme

V naší galerii najdete fotky.