Farnost Heřmanice

Kostel svatého Marka, evangelisty

Heřmanice jsou historická obec ležící na území Ostravy. V současné době jsou součástí městského obvodu Slezská Ostrava.

Duchovním správcem Římskokatolické farnosti svatého Marka v Heřmanicích je P. Leoš Ryška, který je zároveň ředitelem nekomerční televize Noe. Jsme malá, ale živá farnost ostravského děkanátu. Každoročně pořádáme farní zájezdy na poutní místa, plesy a dětské karnevaly, mikulášskou besídku, o vánočních a velikonočních svátcích duchovní koncerty. Pouť v naší farnosti slavíme 25. dubna na svátek svatého Marka, evangelisty. Na faře pravidelně probíhá výuka náboženství a modlitební setkání matek.

Budeme rádi, když mezi nás zavítáte.

Kostel sv. Marka pochází z konce 19. století. Vysvěcen byl v roce 1879. Původně zde stála jen kaple sv. Marka, kterou kostel nahradil. Zatím není známo, jestli byl jednolodní kostel s věží postaven na místě dřívější kaple, nebo jinde. Heřmanická farnost se nachází v okrajové části Ostravy a v minulosti ji zasáhly důlní škody. Poddolovaný kostel sv. Marka potřeboval opravy. Prošel tak několika rekonstrukcemi. Poslední proběhla v letech 1999 – 2001 a z velké části se do ní svépomocně zapojili místní farníci. Interiér při poslední přeměně dotvořil architekt Jan Teisler. Kromě celkového ladění je jeho rukopis patrný zejména na dveřích do sakristie, dveřích do zpovědní místnosti a kovovém lustru v lodi kostela. Kostel sv. Marka a farnost Ostrava-Heřmanice, kterou spravuje ředitel nekomerční televize Noe, navštívilo několik významných církevních osobností – například českotěšínský ordinář ThDr. František Onderek, olomoucký biskup Josef Hrdlička, sídelní ostravsko-opavský biskup František Václav Lobkowicz nebo kardinál Miloslav Vlk.

Modlitba ke svatému Markovi

Markovo evangelium se jako hlas lva má nést nad pouští našich nevěrností a vést nás na správnou cestu. S otevřeným srdcem poprosím Ducha svatého, abych otevřel kapitolu, kterou mne chce on sám oslovit a po jejím přečtení budu o ní rozjímat.

Bože, Tys povolal svatého evangelistu Marka, aby hlásal radostnou zvěst spásy; veď nás, ať se věrně držíme tohoto poselství a následujeme Tvého Syna. Neboť On s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen

Kontakt

Římskokatolická farnost Ostrava – Heřmanice
K Návsi 176/6
713 00 Ostrava – Heřmanice

IČ: 45210471

účet: 1644260339/0800

Leoš Ryška, SDB – farář
mobil 604 273 123

ryska@telepace.cz