hlášky 27.11. - 4.12.2022
neděle 27.11., 1. neděle adventní, začátek nového církevního roku
mše sv. byla obětována za živou a + rodinu Lizákovou
sbírka z dnešní neděle bude použita na opravu kostela, konkrétně na nové vchodové dveře. Děkujeme všem za pomoc.
Dnes od 17:00 hodinbudou děti z farnosti vystupovat u restaurace Beseda na rozsvícení vánočního stromu
úterý 29.11. od 15:00 výuka náboženství
středa 30.11. svátek sv. Ondřeje, apoštola a mučedníka 
Pocházel z Betsaidy ležící na severovýchodním břehu Genezaretského jezera a byl mladším bratrem Šimona Petra. Oba bratři se stali rybáři, stejně jako jejich otec Jan. Rodina se později postupně přestěhovala do Kafarnaa. Ondřejovým přítelem byl mladší Jan Zebedeův a společně se zařadili mezi učedníky Jana Křtitele. Evangelium nám je ukazuje v jeho společenství při prvním setkání s Ježíšem.
pátek 2.12., 1. pátek v měsíci prosinci
16:00 mše sv. bude obětována za živou a + rodinu Čajanovou
sobota 3.12. památka sv. Františka Xaverského, misionáře Tovaryšstva Ježíšova
od 9:00 brigáda na farní zahradě, zazimování zahrady, úklid dřevěných soch, příprava betlému
neděle 4.12., 2 neděle adventní, připomínka sv. Barbory, panny a mučednice
přede mši od 8:30 zápis mešních úmyslů na leden - červen 2023
9:30 mše sv. bude obětována za živou a + rodinu Němcovou, Šturalovou, Liškovou, Ondranovou, Mizerovou a Maléřovou
po mši sv. navštíví děti z naší farnosti sv. Mikuláš s malými dárečky
Má-li někdo doma staré svíčky, přineste je prosím na kostela. Odvezou se na Ukrajinu, kde se přetaví na nové, které pomohou obyvatelům přežít zimu. Děkujeme.
O víkendu 17. a 18.12. bude na náměstí před kostelem a v kostele bohatý kulturní program