Vítejte na oficiálních stránkách naší farnosti

Římskokatolická farnost Ostrava - Heřmanice

K Návsi 176/6
Ostrava - Heřmanice
713 00

P. Leoš Ryška, SDB - farář
mobil 604 273 123
ryska@telepace.cz


Ohlášky 14. 4. - 21. 4. 2019

Neděle 14.4. - Květná neděle
9:00 pobožnost křížové cesty
9:30 mše sv. obětovaná na úmysly zemřelých dobrodinců církve
Obřady Květné neděle začnou žehnáním ratolestí před kostelem a průvodem na památku slavného vjezdu Ježíše do Jeruzaléma
Bude udělováno pomazání nemocných
15:00 úklid kostela

Pondělí 15.4.
15:00 výuka náboženství, výstav nejsvětější svátosti, adorace
16:00 modlitební setkání matek

Úterý 16.4. svátek sv. Bernadety Soubirousové

Čtvrtek 18.4. - Zelený čtvrtek
18:00 mše sv. na památku poslední večeře Páně, za živou a zemřelou rodinu Čajanovu, a Dombrovskou, na poděkování za návrat dcery a za duše v očistci

Pátek 19.4. - Velký pátek
17:30 pobožnost křížové cesty
18:00 obřady Velkého pátku

Sobota 20.4. - Bílá sobota
19:00 obřady Bílé soboty a mše sv. za všechny novokřtěnce
Po obřadech bude na faře agape

Neděle 21.4. - Slavnost zmrtvýchvstání Páně
9:30 mše sv. za všechny živé a zemřelé heřmanické farníky

Neděle 28. 4. bude poutní mše sv. ke cti sv. Marka. Po mši bude venku před kostelem pohoštění

V sobotu 4.5. zveme na farní zájezd do Letohradu a Neratova. Časy odjezdu upřesníme.