Vítejte na oficiálních stránkách naší farnosti

Římskokatolická farnost Ostrava - Heřmanice

K Návsi 176/6
Ostrava - Heřmanice
713 00

P. Leoš Ryška, SDB - farář
mobil 604 273 123
ryska@telepace.cz

Z důvodu vládních nařízení je bohoslužba omezena počtem šesti osob. Proto nedělní mše svatá bude přístupna pouze pro členy rodiny na jejichž úmysl bude mše svatá slavena. Pro všechny ostatní bude online video přenos na facebooku Farnosti Heřmanice.

Ohlášky 28.3 - 4.4.2021

28.3., 6. neděle postní, Květná neděle je vstupem do Svatého týdne

čtvrtek 1.4., Zelený čtvrtek

Při vyslovení názvu dne se nám vybavují události související se začátkem Kristova utrpení a zpřítomnění jeho oběti v eucharistii, kterou při poslední večeři ustanovil. S ní i svátost kněžství jako služby.

18:00 hod. mše sv.

pátek 2.4., Velký pátek

Tento den, kdy si připomínáme odsouzení Božího Syna, jeho trýznění, dovršené při umírání na kříži, i pohřeb, prožíváme jako den přísného postu ve znamení smutku. Je to doba ticha, k němuž patří rozjímání.

18:00 hod. velkopáteční obřady

sobota 3.4., Bílá sobota

Je den ticha a rozjímání. Církev setrvává na modlitbách u Kristova hrobu v úvahách o jeho smrti z lásky k nám i o jeho sestoupení mezi mrtvé. V tento den se do západu slunce nekonají žádné obřady, ani mše svatá.* Až večer nebo v noci začne slavení velikonoční vigilie, protože na úsvitu druhého dne (začátkem třetího dne od své smrti) Kristus vstal z mrtvých. Tato vigilie (noční bdění) je slavností smrti a zmrtvýchvstání Páně. V ní má zvláštní místo křest, protože je ponořením do Kristovy smrti (viz Řím 6,3) a pro toto spojení mu budeme podobni v jeho zmrtvýchvstání. Kdo takto umřel, je osvobozen od hříchu.

21:00 Velikonoční vigilie

neděle 4.4., Zmrtvýchvstání Páně - Boží hod velikonoční

Toto je den, jejž učinil Pán, plesejme a radujme se v něm, neboť Pán vpravdě vstal z mrtvých. Svou mocí znovu postavil zbořený chrám svého těla. On svou smrtí naši smrt zničil, svým vzkříšením nám vrátil život.

9:30 hodin mše sv. za celou heřmanickou farnost