Vítejte na oficiálních stránkách naší farnosti

Římskokatolická farnost Ostrava - Heřmanice

K Návsi 176/6
Ostrava - Heřmanice
713 00

P. Leoš Ryška, SDB - farář
mobil 604 273 123
ryska@telepace.cz
Ohlášky 15.-22.5.2022
neděle 15.5., 5. neděle velikonoční
mše sv. byla obětována za všechny zemřelé členky modlitebního setkání matek, za + Jaroslava Černocha a za mír a pokoj ve světě
pondělí 16.5. svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze, generálního vikáře a mučedníka
Pocházel z jihozápadních Čech. Ztělesnil v sobě ideál znalce Božích tajemství, který pilným studiem a kázní usiloval o mravní dokonalost. V úřadě generálního vikáře věrně plnil povinnosti, hájil práva církve a její svobodu proti zvůli krále Václava IV. a zakusil za to od něj mnohá bezpráví. Když po velkém trýznění a mučení pro svou věrnost povolání i mlčenlivost zemřel, byl z Karlova mostu vhozen do řeky Vltavy. Máme před sebou svědectví o jeho pevné vůli zaměřené na pravdu a spravedlnost.
úterý 17.5. 15:00 výuka náboženství
čtvrtek 19.5. od 16:00 hodin brigáda na farní zahradě
pátek 20.5. památka sv. Klementa Hofbauera, kněze a lidového misionáře řádu redemptoristů
Pocházel z Tasovic od Znojma. Původně se vyučil pekařem. Pro chudobu a touhu po studiu odešel do ciziny. Po různých cestách přijal v Římě svátost kněžství a vstoupil do řádu redemptoristů, který pak uvedl do Varšavy. Po požehnaném působení byl vypovězen a ve svém apoštolském působení pokračoval ve Vídni. Sledován policií jako odpůrce upadávajícího osvícenství a jansenismu proslul jako skvělý apoštol ve všech společenských vrstvách.
neděle 22.5., 6. neděle velikonoční,
nezávazná památka sv. Rity z Cassia,
Pochází z Roccaporena. Stala se manželkou, matkou, přičemž se procvičovala v trpělivosti a lásce, prožívala kruté zkoušky. Mezi ně patřila i vražda manžela a příprava synů na pomstu, jak bylo zvykem. Bůh pro její modlitby dalšímu zlu zabránil tím, že syny vzal k sobě. Rita po mnohých překážkách, v zázračném doprovodu tří světců, vstoupila do kláštera. Vynikala v kontemplaci o utrpení Páně a odměnou jí byla otevřená rána z trnové koruny na čele. Pro pověst svatosti a divů dostala titul: "svatá v nemožných záležitostech."
9:10 májová pobožnost
9:30 mše sv. bude obětována za celou živou i + rodinu Ščotkovou