Vítejte na oficiálních stránkách naší farnosti

Římskokatolická farnost Ostrava - Heřmanice

K Návsi 176/6
Ostrava - Heřmanice
713 00

P. Leoš Ryška, SDB - farář
mobil 604 273 123
ryska@telepace.cz

Ohlášky 20.6. - 27.6.

Neděle 20.6.. 12. neděle v mezidobí,

9:30 mše sv. za + Vladimíra Václavíka, celou živou i + rodinu Václavíkovou, Karlíkovou, Lučkovou, Dostálovou a Sladkých a na poděkování za všechna přijatá dobrodiní

Pondělí 21.6. památkasv. Aloise Gonzagy, řeholníka

Úterý 22.6.

14:00 pohřeb paní Jarmily Procházkové, odpočinutí věčné dej jí Pane

Čtvrtek 24.6. slavnost narození sv. Jana Křtitele

18:00 mše sv. na poděkování za všechna přijatá dobrodiní s prosbou o další Boží pomoc a ochranu pro celou rodinu Santolíkovu, Gromanovu, Adamčíkovu a Konečných

Brigáda tento den nebude

Pátek 25.6.

21:00 první letošní promítání - film Suly: Zázrak na řece Hudson

Neděle 27.6. - 13. Neděle v mezidobí

9:30 mše sv. za +Josefa Konečného a rodiče, +Štefana Tomíčka a rodiče, za +Elišku Klokovou a manžela, rodiče a syna Petra, za všechny nemocné, opuštěné a za duše v očistci

Sbírka bude odvedena na splátku oprav a lavic

Od pátku 25.6. bude na farní zahradě každý pátek po dobu prázdnin Letní kino.