Vítejte na oficiálních stránkách naší farnosti

Římskokatolická farnost Ostrava - Heřmanice

K Návsi 176/6
Ostrava - Heřmanice
713 00

P. Leoš Ryška, SDB - farář
mobil 604 273 123
ryska@telepace.cz

Ohlášky 2.8. - 9.8. 2020

 

Neděle 2. 8. - 18. Neděle v mezidobí

9:30 mše sv. za živou a zemřeloou rodinu Stalmachovu, Mžikovu a Krenželokovu

Úterý 4. 8. památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze. Výroční den úmrtí Františka kardinála Tomáška

Čtvrtek 6. 8. svátek Proměnění Páně

Pátek 7. 8. první pátek v měsíci. V 18:00 hodin mše sv. za živou a zemřelou rodinu Santolíkovu a Gromanovu. Po mši sv. farní rada. Ve 20:30 hodin letní kino na Farní zahradě sv. Marka. Promítá se film Chatrč.

Sobota 8. 8. památka sv. Dominka, kněze

Neděle 9. 8. - 19. Neděle v mezidobí

9:30 mše sv. za zemřelou Ludmilu Vlčkovou a manžela Aloise, za Boží pomoc a ochranu pro celou živou rodinu Vlčkovu a spásu duší

 

 

---------------------------------

Milí přátelé a farníci,

v návaznosti na uvolňování karanténních opatření, je možno od 11. května sloužit bohoslužby pro maximálně 100 osob. Proto již mše svatá sloužená jako obvykle v 9.30 hodin bude přístupna veřejnosti. Bohoslužba nebude už přenášena přes Facebook. U vstupu bude připravená dezinfekce. Prosíme o dodržování rozestupů v lavicích a také za roušky na obličeji. Jejich nošení vnímáme jako projev ohleduplnosti vůči ostatním - je to hluboce křesťanský postoj; nechráníme tím sebe, ale především druhé.

Zároveň bude od neděle 11. května otevřena Farní zahrada sv. Marka otevřena i zde prosíme o dodržování platných nařízení a doporučení.

Těším se na nedělní společenství s Vámi se všemi.

o. Leoš Ryška, SDB