Vítejte na oficiálních stránkách naší farnosti

Římskokatolická farnost Ostrava - Heřmanice

K Návsi 176/6
Ostrava - Heřmanice
713 00

P. Leoš Ryška, SDB - farář
mobil 604 273 123
ryska@telepace.cz


Ohlášky 2. 6. - 9. 6. 2019

Ohlášky 2. - 9.6. 2019
Dnes, 2.6. je 7. neděle velikonoční je dnem modliteb za sdělovací prostředky
mše sv. byla obětována za živou a + rodinu Praisovou, Murinovou, Georgievovou a Šenfeldovou a na poděkování za úspěšnou léčbu

pondělí 3.6. v 15.00 hodin náboženství dětí, připravujících se na 1. sv. přijímání
zároveň bude v kostele výstav a adorace Nejsvětější Svátosti
v 16.00 hodin bude modlitební setkání matek na faře

čtvrtek 6.6. je svátek sv. Norberta,
zakladatele řádu premonstrátů, patrona Čech a premonstrátů

pátek 7.6. je 1. pátek v měsíci červnu
mše sv. v 18.00 hodin bude obětována za + Antonína Sudera
po ní bude zasedání farní rady

neděle 9.6. je Slavnost seslání Ducha sv.
Letnice (lat. Pentecostes = 50. den po velik.) židovský svátek slavený jako dožínky na poděkování za úrodu, se stal dnem seslání Ducha Svatého na apoštoly, shromážděné i s Pannou Marií na modlitbách. V tento desátý den od Nanebevstoupení dovršil Bůh dílo našeho vykoupení sesláním svého svatého Ducha. V něm dává církvi život, v něm jej nacházejí a vyznávají lidé všech národů. Díky jemu se světem šíří prožívání radosti ze vzkříšení a kam pronikne Kristův Duch, tam pro křesťana povstává nový život.

od 8.30 hodin se budou zapisovat úmysly mší sv. na měsíce červenec, srpen a září

mše sv. v 9.30 bude obětována za živou i + rodinu Jungovou, Mužíkovou, Hudákovou, Ševčíkovou, Popiolkovou, Dedkovou, Adamčíkovou a Fajkošovou.

odpoledne od 15 hodin bude tradiční smažení vaječiny na farské zahradě.