Vítejte na oficiálních stránkách naší farnosti

Římskokatolická farnost Ostrava - Heřmanice

K Návsi 176/6
Ostrava - Heřmanice
713 00

P. Leoš Ryška, SDB - farář
mobil 604 273 123
ryska@telepace.cz
Ohlášky 31.7. - 7.8.2022
neděle 31.7., 18. neděle v mezidobí, památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze, mystika, zakladatele řádu Tovaryšstva Ježíšova
mše sv. byla obětována za živou i + rodinu Stalmachovou, Mžikovou a Krenžolkovou
 
pondělí 1.8. památka sv. Alfonse z Liguori, biskupa a učitele církve, zakladatele řádu redemptoristů
 
čtvrtek 4.8. památka sv. Jana Maria Vianney, kněze
 
pátek 5.8. , 1. pátek v měsíci srpnu
nezávazná památka Posvěcení římské baziliky Panny Marie 
Tohoto dne o svátku P. Marie Sněžné se v římské bazilice Santa Maria Maggiore koná poutní slavnost s připomínkou zázračného vyznačení místa, na němž pak byla postavena první velká bazilika z vůle papeže a nikoli pod císařským patronátem. Událost spojenou se založením každoročně připomíná srpnový sníh okvětních lístků. 
18:00 mše sv. bude obětována za farníky
v případě nepřítomnosti Otce Leoše mše sv. nebude, budeme ještě upřesňovat v průběhu týdne
 
od 20:30 další letní promítání na farní zahradě, tentokrát filmu Charlie Chaplin - Kid. Tulák Charlie Chaplin se ujímá dítěte, které našel u popelnic. Odložili je tam zloději, pro které by bylo nechtěným pasažérem v jimi ukradeném autě. 
 
sobota 6.8. svátek Proměnění Páně
Na hoře Tábor byli Petr, Jakub a Jan očitými svědky Proměnění vtěleného Božího Syna ve společnosti Mojžíše a Eliáše. Kristus je zde oslaven jako osvoboditel z otroctví Satanova a vedoucí lid k zaslíbenému nebeskému domovu. Je předpověděným Zachráncem a Eliášova přítomnost je pro svědectví. Tento jeho příchod byl předpovězen. 
 
neděle 7.8., 19. neděle v mezidobí
9:30 mše sv. bude obětována za +Ludmilu Vlčkovou, manžela Aloise, bratra Jiřího Kručínského, jeho manželku Olgu a za celou živou rodinu Vlčkovou, za dary Ducha sv. pro potřebné a za spásu duší
 
Děkujeme všem, kdo jsou ochotní pomáhat s obsluhou na farní zahradě a prosíme o další dobrovolníky 
Prosím modlete se modlitbu Zdrávas Maria za nová kněžská povolání.