Vítejte na oficiálních stránkách naší farnosti

Římskokatolická farnost Ostrava - Heřmanice

K Návsi 176/6
Ostrava - Heřmanice
713 00

P. Leoš Ryška, SDB - farář
mobil 604 273 123
ryska@telepace.cz
 
neděle 14.8. 20. neděle v mezidobí, 
památka sv. Maxmiliána Kolbe, kněze a mučedníka OFMConv (řádu Minoritů)
mše sv. byla obětována za + Františku a Karla Poláškovy, + Evu a Benjamína Urbanovy, + Jarmilu Dostálovou, + Ludmilu Kubicovou, + Vlastu Marelovou, + Janu a Milana Parmovy a + Janu Tvrzníkovou
 
pondělí 15.8. slavnost Nanebevzetí Panny Marie 
Dogmatické vyjádření pochází od papeže Pia XII. z 1. 11. 1950 a říká se v něm, že Panna Maria obdržela hned po odchodu z tohoto světa celou slávu, protože byla vzata do nebe s tělem i duší a nemusí čekat jako ostatní zemřelí na oslavení až na konci věků.
18:00 mše sv.
 
pátek 19.8. od 20:30 další letní promítání, tentokrát iránského filmu Na cestě, úsměvné příběhy rodiny s dětmi cestou autem
 
neděle 21.8., 21. neděle v mezidobí
9:30 mše sv. bude obětována za + Josefa Grohmana
Prosím modlete se modlitbu Zdrávas Maria za nová kněžská povolání, jak nás k tomu vybídl pomocný biskup naší diecéze  Mons. Martin David. 
Děkujeme všem, kdo jsou ochotní pomáhat s obsluhou na farní zahradě a prosíme o další dobrovolníky