Zlatá holubice míru pro Televizi Noe

05.04.2017 11:05

Ředitel televize Noea náš pan farář Leoš Ryška dnes v Litvínově převzal putovní prestižní ocenění Zlatá holubice míru.
Je to jedna ze 30 holubic, které si bez pompézního mediálního doprovodu předávají významné osobnosti jako uznání práce na poli lidských práv.
Cena vznikla v roce 2008 k 60. výročí vyhlášení Charty OSN a Všeobecné deklarace lidských práv. Autorem sošky je bavorský umělec Richard Hillinger. Předávání celkem 30 holubic do celého světa zahájil německý prezident Roman Herzog. Patronát nad holubicemi převzal německý Institut Alberta Schweitzera (lékař, teolog, filozof, nositel Nobelovy ceny míru). Holubici si mohou její držitelé nechat, či ji předat dál. Každý exemplář holubice symbolizuje jeden ze třiceti článků lidských práv. Každý držitel sošky se zavazuje intenzivně se zasazovat o hodnoty, s nimiž je cena spojena. Držiteli Zlaté holubice byli v minulosti i Václav Havel, XIV. dalajláma nebo Michail Gorbačov. Televize Noe byla oceněna za zásluhy o porozumění mezi národy.