Velikonoční výzva českých a moravských biskupů

04.04.2020 16:13

Milí věřící, bratři a sestry, 

Až na výjimky nebude pro Vás možné zúčastnit se vrcholu celého liturgického roku – slavení Velikonoční vigilie.

Proto navrhujeme, abychom v době, kdy se Velikonoční vigilie slaví, tedy na Bílou sobotu po setmění, zapálili za okny našich domů svíčku, případně vystavili obraz našeho Pána Ježíše Krista, který v této slavné noci vpravdě vstal z mrtvých. Je to stará velikonoční tradice, kterou bychom přivedli k životu a vydali tak svědectví, že Ježíš je Světlem našeho života, světlem, které nezná západu, jak o tom o velikonoční noci s radostí a rozechvěním zpíváme. 

Děkujeme Vám, že se k této výzvě připojíte. 

Z celého srdce Vám žehnáme Čeští a moravští biskupové 

3. dubna 2020