Bohoslužby o Velikonocích 2019

14.04.2019 12:18


Čtvrtek 18.4. - Zelený čtvrtek
18:00 mše sv. na památku poslední večeře Páně

Pátek 19.4. - Velký pátek
17:30 pobožnost křížové cesty
18:00 obřady Velkého pátku

Sobota 20.4. - Bílá sobota
19:00 obřady Bílé soboty a mše sv. za všechny novokřtěnce
Po obřadech bude na faře agape.

Neděle 21.4. - Slavnost zmrtvýchvstání Páně
9:30 mše sv. za všechny živé a zemřelé heřmanické farníky

Pondělí 22.4.
9.30 mše svatá na velikonoční pondělí