Program bohoslužeb o Vánocích 2015 a na přelomu roku 2015/2016

23.12.2015 08:16

24. 12. Štědrý den - 21.00 hod. půlnoční mše svatá - možnost odnést si Betlémské světlo

25. 12. Slavnost Narození Páně - 9.30 hodin

26. 12. Svátek sv. Štěpána - 9.30 hod. - po mši sv. "Zpívání u jesliček" - vystoupení dětí s pásmem koled

27. 12. Svátek Svaté rodiny - 9.30  hod. - při mši sv. možnost manželů obnovit své manželské sliby

                               15.00 hod. - vánoční koncert "Emanuel - Bůh s námi" - účinkují: D. Fridrichová, M. Kotian (SK), B. Valko (SK)

31. 12. Zakončení roku - 16.00 hod. děkovná bohoslužba na závěr roku s přípitkem a ohňostrojem pro dět

1. 1.  Nový rok - 9.30 hod. - prosebná bohoslužba, po ní žehnání automobilů

3. 1. Nedělní mše svatá - 9.30 hod.

5. 1. Slavnost Zjevení Páně - 16.00 hod. - při mši sv. svěcení vody, zlata, kadidla a křídy

10. 1. Svátek Křtu Páně - 9.30 hod. - obnova křestních slibů