Poutní slavnost svatého Marka

01.05.2017 12:57

V neděli 30. dubna jsme v našem farním společenství oslavili poutní slavnost svatého Marka, kterému je zasvěcen náš kostel.

Po slavnostní mši svaté následovalo na prostranství před kostelem agapé, ke kterému byli všichni pozváni.