Kurzy Alfa

11.01.2020 14:06

 

Alfa kurz je jednou z forem nové evangelizace, jejímž cílem je představit hledajícím živého Ježíše Krista. Je to nenátlakový a společenský program, který nabízí během deseti setkání zamyšlení nad základními otázkami křesťanské víry.

Každé setkání začíná společným jídlem, pokračuje přednáškou na téma, které je předem dané, a po ní účastníci hovoři o všem, co je zajímá. Ale také nemusí, někdo jen naslouchá druhým.

Kurz je určen pro každého. Také pro nás věřící, ale také zveme ty, kteří do kostela nechodí, Boha teprve hledají a s křesťanstvím se chtějí seznámit.

V prostředí katolické církve také často přicházejí jako účastníci lidé, kteří byli pokřtěni jako malé děti, ve víře nebyli vychovávání, nebo jen nedostatečně a v určitém okamžiku svého života se začínají zajímat o to, zda Boha berou vážně, zda jejich víra je pravdivým základem jejich života. . Kurz je určen také ěm, kteří si chtějí víru prohloubit.

Nefunguje zde model učitel - žák, ale spíše hostitel - host. Všechno je založeno na přátelství. Neklepeme lidem na dveře, neděláme masívní reklamu, ale vše je založeno na tom, že přátelé přivádějí své přátele.”

Proto vás srdečně už nyní zvu, prosím, pozvěte také své rodinné příslušníky, přátelé. Kurz je určen dospělým - mladým, rodičům i starším, nikoliv dětem.

Je také možnost přijít na první setkání a pak se o dalším pokračování svobodně rozhodnout. Věřím, že v modlitbě uslyšíme Pánovo pozvání skrze tato moje slova a že o tuto nabídku bude v naší farnosti zájem.