Farní altán

13.09.2015 19:12

Před naší farou vyrostl krásný nový altán, který bude sloužit pro naše farníky jako prostor pro společné setkávání u kávy po nedělní mši svaté.