Dopis k Velikonocům

05.04.2020 16:08

 

 

Drazí farníci a milí přátelé,

vstupujeme do svatého týdne, který je pro nás křesťany tím
nejdůležitějším týdnem v roce. 
Díky pandemii ho budeme prožívat jinak, ale věřím, že možná právě proto
opravdověji.
Náš kostel svatého Marka bude otevřen k soukromé modlitbě od Zeleného
čtvrtku až do Velikonočního pondělí od  9.00 do 20.00 hodin.
V České republice je  povoleno sloužit bohoslužby pouze bez přítomnosti
lidu.

Takže i já budu sloužit jen s přisluhujícím, ale díky technice se
můžete na dálku připojit i vy.

Stačí si otevřít naše stránky Facebooku Farnosti Heřmanice, kde bude
stream.

Obřady:

Zelený čtvrtek 17.00 hodin

Velký pátek 17.00 hodin

Bílá sobota 20.00 hodin

Neděle velikonoční 9.30 hodin

Také vás prosím, abychom se přidali ke všem lidem dobré vůle a prosili
Boha o zastaveníí hrozné pandemie, každý večer, tentokráte už ve 20
hodin.  V té době se také rozezní z naší věže zvony.

Připojuji výzvu našich otců biskupů, kterou jsem dal do přílohy.

Děkuji každému z vás, kdo tuto dobu zkoušek využívá k prohloubení lásky
k těm nejbližším.

Myslím na vás každý večer v modlitbě a na dálku žehnám.

o.Leoš