Vítejte na oficiálních stránkách naší farnosti

Římskokatolická farnost Ostrava - Heřmanice

K Návsi 176/6
Ostrava - Heřmanice
713 00

P. Leoš Ryška, SDB - farář
mobil 604 273 123
ryska@telepace.cz

Kostel svatého Marka, evangelisty

Kostel sv. Marka pochází z konce 19. století. Vysvěcen byl v roce 1879. Původně zde stála jen kaple sv. Marka, kterou kostel nahradil. Zatím není známo, jestli byl jednolodní kostel s věží postaven na místě dřívější kaple, nebo jinde. Heřmanická farnost se nachází v okrajové části Ostravy a v minulosti ji zasáhly důlní škody. Poddolovaný kostel sv. Marka potřeboval opravy. Prošel tak několika rekonstrukcemi. Poslední proběhla v letech 1999 – 2001 a z velké části se do ní svépomocně zapojili místní farníci. Interiér při poslední přeměně dotvořil architekt Jan Teisler. Kromě celkového ladění je jeho rukopis patrný zejména na dveřích do sakristie, dveřích do zpovědní místnosti a kovovém lustru v lodi kostela. Kostel sv. Marka a farnost Ostrava-Heřmanice, kterou spravuje ředitel nekomerční televize Noe, navštívilo několik významných církevních osobností - například českotěšínský ordinář ThDr. František Onderek, olomoucký biskup Josef Hrdlička, sídelní ostravsko-opavský biskup František Václav Lobkowicz nebo kardinál Miloslav Vlk.