Neděle 19. 5. 2013

Jako každý rok, tak i letos jsme se v neděli sešli na svatodušní vaječině. Setkání proběhlo v radostném duchu. O jídlo a pití bylo postaráno a počasí nám přálo.  

Svatodušní vaječina 2013