Neděle 7. 7. 2013

V červenci náš otec Leoš slavil padesát let svého života. Společně jsme za prožitá léta poděkovali při mši svaté. Oslava pokračovala na prostranství před kostelem sv. Marka do odpoledních hodin.

Do dalších let přejeme otci Leošovi spoustu sil pro službu na vinici Páně.

Oslava 50 let otce Leoše