Úterý 25. 5. 2010

Kdo měl čas a chuť přišel na farskou rahradu na tradiční svatodušní vaječinu.

Svatodušní vaječina 2010